LOCAL

Volem assegurar i assegurar-nos que la diferència salarial de les persones que treballen, i que, esperem, treballaran amb nosaltres no sobrepassi una escala salarial de l’1:4, és a dir, que el salari del qui cobri més sigui, com a màxim, quatre vegades superior que el qui cobra menys.

En aquest sentit, en l’informe d’Oxfam Intermón Nº 40 del novembre de 2016, aquesta organització aconsella: “Regular per llei una escala salarial al voltant de 1:10, on el salari més alt d'una empresa no sigui més de 10 vegades superior al salari mitjà, contribuirà a redistribuir la massa salarial existent de forma més equitativa.”

I afegeix que “...les diferències salarials entre els membres executius i directius de les empreses i les plantilles, són escandaloses. La remuneració mitjana d'un conseller executiu (CEO) al Regne Unit el 2010, era aproximadament 116 vegades més gran que la d'un treballador mitjà; i va augmentar fins a 183 vegades el 2015. El 1980 aquesta proporció era tan sols 11 vegades més gran. A Estats Units (EU), la remuneració mitjana d'un conseller executiu d'una empresa de l'Standard & Poor 's el 2008, era unes 240 vegades la del treballador mitjà.

Els alts directius de l'Ibex 35 guanyen de mitjana 96 vegades més que els seus empleats; el nivell directiu, guanya 13 vegades més...”